Holifoon

nieuws voor & door huurders van Hoop Liefde Fortuin

Bewonerscommissie controleert servicekosten 2017

Een reactie plaatsen

Op 2 augustus jl. heeft een aantal leden van de bewonerscommissie de af te rekenen servicekosten over 2017 gecontroleerd. De bewonerscommissie kreeg inzage in de facturen, uitleg over de totaalbedragen en de manier waarop deze over de bewoners zijn verdeeld. Uw persoonlijke afrekening kunt u eind augustus/begin september thuis verwachten. Het terug te krijgen of bij te betalen bedrag kan verschillen, omdat niet iedere huurder per maand hetzelfde voorschot betaalt. Dat kan afhankelijk zijn van het moment dat u in het complex bent komen wonen. 

Wijkbeheerder (huismeester)

De kosten zijn iets lager dan in 2016 Ymere mag 70% van de kosten van de wijkbeheerder (huismeester) in rekening brengen bij de huurders. De rest is voor rekening van Ymere zelf. Het tarief is afgestemd met de algemene huurdersorganisatie van Ymere. De wijkbeheerder is dit jaar gemiddeld bijna 4 uur per week in het complex actief geweest en dat is volgens de afspraken.

Schoonmaakkosten

De kosten voor schoonmaken zijn ongeveer gelijk aan vorig jaar, slechts een kleine verhoging door de jaarlijkse inflatie.

Stroomverbruik

De meters voor collectief verbruik zijn nu allemaal slimme meters en worden elk jaar uitgelezen. In het verleden werden er wel meterstanden geschat. Dat is gelukkig verleden tijd. Elk blok in het complex heeft een eigen stroommeter. In elk blok is dit jaar een (op het totaal laag) bedrag vergoed wegens een stroomstoring bij Liander.

Ymere heeft vanaf halverwege 2016 een contract met dal- en piektarief. De bewonerscommissie heeft met Ymere besproken of dit wel gunstiger is dan één gemiddeld tarief. Ymere heeft ons nu inzage gegeven in het dalverbruik en piekverbruik. Op basis daarvan is de conclusie dat het niet uit lijkt te maken. Indien gewenst kan Ymere het contract per blok laten aanpassen, maar de bewonerscommissie meent dat dat nu niet nodig is.

Vanaf 1 januari 2018 heeft Ymere overigens een nieuwe leverancier gekozen: Greenchoice in plaats van NUON. In het complex gebruiken we nu dus echte groene stroom voor de trap-, galerij en boxgangverlichting, liften en mechanische ventilatie.

Stroomverbruik Borneolaan 1-65 , D. Vreekenstraat 165-183

De kosten 2017 voor dit blok zijn ongeveer gelijk aan de kosten van 2016.

In dit blok werd totaal 26.744 kWh stroom verbruikt, 12.469 voor daltarief en 13.275 voor piektarief).

 

Stroomverbruik Borneolaan 67-163 D. Vreekenstraat 2-42

De kosten 2017 voor dit blok zijn hoger dan in het jaar 2016. Daarvoor zijn twee oorzaken:

–       Er werd in 2016  een bedrag terug ontvangen omdat in de jaren daarvoor de meterstanden te hoog waren geschat. In 2017 was er geen teruggave meer.

–       Bij het plaatsen van de nieuwe elektrameter in 2016 is ontdekt dat in dit blok al jaren een te laag vastrecht werd betaald. In de meterkasten voor collectieve elektra zit een zware aansluiting (voor de liefhebbers: 3×35 ampère), er werd al die jaren een lichtere aansluiting (3x25A) betaald. De netbeheerder heeft dat nu veranderd (in de andere blokken werd deze zware aansluiting altijd al betaald).

In dit blok werd totaal 48.015 kWh gebruikt (25.098 daltarief, 22.017 piektarief)

Stroomverbruik Borneolaan 309-327 C v Eesterenlaan 56-214

De stroomkosten in dit blok zijn ongeveer gelijk gebleven. Hier speelt nog wel de verrekening van de kosten met een schatting in 2016. De bewonerscommissie heeft geconstateerd dat dit allemaal goed is verlopen.

In dit blok werd totaal 42.281 kWh gebruikt (21.244 daltarief, 20.037 piektarief).

In de kosten “stroomverbruik” zit ook het abonnement bij MO2 voor de noodlijn van de liften. Dit is goedkoper dan de voormalige lijn via KPN.

Na een vraag van een bewoner heeft de bewonerscommissie met Ymere besproken hoe het zit met het stroomverbruik van de Wibo-ruimte De Splinter. Deze elektrakosten komen voor rekening van Ymere, en zitten niet in de servicekosten.

Servicekosten parkeerplaatsen

Huurders van een parkeerplaats betalen daarvoor ook servicekosten. De parkeerplaatsen zijn in beheer bij VVE De Balken. De kosten voor stroomverbruik en schoonmaak voor de parkeerplaats zijn in het jaar 2017 gedaald. De VVE geeft aan als verklaring dat de kosten kunstmatig hoog waren tot 2017. De kosten zijn geschat geweest en in 2017 zijn de standen opgenomen. Voor schoonmaak zijn er minder opdrachten geweest in 2017.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s