Holifoon

nieuws voor & door huurders van Hoop Liefde Fortuin


Een reactie plaatsen

Bewonerscommissie controleert servicekosten 2017

Op 2 augustus jl. heeft een aantal leden van de bewonerscommissie de af te rekenen servicekosten over 2017 gecontroleerd. De bewonerscommissie kreeg inzage in de facturen, uitleg over de totaalbedragen en de manier waarop deze over de bewoners zijn verdeeld. Uw persoonlijke afrekening kunt u eind augustus/begin september thuis verwachten. Het terug te krijgen of bij te betalen bedrag kan verschillen, omdat niet iedere huurder per maand hetzelfde voorschot betaalt. Dat kan afhankelijk zijn van het moment dat u in het complex bent komen wonen.  Lees verder