Holifoon

nieuws voor & door huurders van Hoop Liefde Fortuin


Een reactie plaatsen

Overleg servicekosten 2016

Ymere heeft de voorlopige afrekening servicekosten 2016 aan de bewonerscommissie gepresenteerd. De bewonerscommissie heeft deze week met een medewerker Ymere alle facturen voor het complex doorgenomen. Daarbij hebben wij het volgende commentaar geleverd:

  • De elektrakosten voor de blokken A en B, zonder lift, zijn met ca. 20% gestegen. Wat is hiervoor een verklaring? Er is niets in het complex veranderd. Ymere gaat na wat de meterstanden zijn zodat wij zeker weten dat het gaat om het juiste verbruik.
  • De elektrakosten voor blok C (met liften) zijn voor het hele jaar maar ca. € 700. Dit kan niet kloppen in een complex met liften. Het is natuurlijk leuk om geld terug te krijgen, maar we willen voorkomen dat hier achteraf nog een hoge naheffing op komt. Ymere zoekt uit of de NUON facturen wel juist zijn geboekt.
  • De kosten voor de huismeester zijn in 2016 met ca. 20% gestegen. De bewonerscommissie constateert dat de huismeester meer tijd aan het complex kwijt is dan in het verleden is afgesproken. We hebben aangekaart dat dit mogelijk niet terecht is. UPDATE: dit was een vergissing van de bewonerscommissie. De bestede uren zijn binnen de afspraak gebleven.
  • De schoonmaakkosten zijn juist, en nauwelijks gestegen. Dat is heel mooi.

De bewonerscommissie heeft de komende tijd nog contact met Ymere over deze vragen. Heeft u vragen? Geef ze aan ons door via het contactformulier of de Facebookpagina. Algemene informatie over servicekosten vindt u op deze website van stichting !WOON.