Holifoon

nieuws voor & door huurders van Hoop Liefde Fortuin


Een reactie plaatsen

Huurverhoging 2016

De regels voor de huurverhoging in 2016 zijn onlangs door het ministerie van Binnenlandse Zaken gepubliceerd. Ook dit jaar hangt de huurverhoging weer samen met uw inkomen (inkomensjaar 2014). Huurderskoepel SBO onderhandelt op dit moment nog met Ymere over de exacte percentages. Daarbij vraagt SBO veel meer aandacht voor de laagste inkomens én voor de hogere inkomens die al een relatief hoge huurprijs betalen. Lees verder


Een reactie plaatsen

Even voorstellen: Vernon Julen

Vernon Julen is sinds november vorig jaar de nieuwe gebiedsbeheerder (huismeester) van Ymere in ons complex. Samen met de bewoners werkt hij aan een goed woon- en leefklimaat. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06 55 12 09 23. Vernon Julen houdt zich bezig met het dagelijks toezicht en met het controleren van de gemeenschappelijke voorzieningen zoals de boxgangen, liften, galerijen, trappenhuizen, verlichting en tuinen. Ook ziet hij er op toe dat het TV-schotelbeleid van Ymere goed wordt nageleefd. Lees verder