Holifoon

nieuws voor & door huurders van Hoop Liefde Fortuin


Een reactie plaatsen

Woningnet: Woonduur verdwijnt, alleen inschrijfduur telt

(dit bericht is aangepast op 6 juni 2015 omdat de overgangsregeling met een half jaar is verlengd)

Wilt u op termijn verhuizen naar een andere woning in Amsterdam, let dan goed op: per 1 januari 2016 veranderen de regels van Woningnet! Tot nu toe telde zowel de woonduur mee (hoe lang u in de regio woont, in uw huidige zelfstandige woning) als de inschrijfduur (hoe lang u als woningzoekende staat ingeschreven bij WoningNet). Per 1 januari 2016 vervalt de woonduur en geldt alleen nog de datum van inschrijving bij WoningNet. Als u zich voor 1 januari 2016 inschrijft bij Woningnet, blijft uw woonduur behouden: het aantal jaren dat u in uw huidige woning woont, wordt per die datum omgezet in inschrijfduur. Schrijft u zich pas na 1 januari in bij Woningnet, dan telt bij het meedingen naar een nieuwe woning alleen de tijd dat u bij Woningnet bent ingeschreven. Voor meer informatie zie Woningnet.