Holifoon

nieuws voor & door huurders van Hoop Liefde Fortuin


Een reactie plaatsen

Zonnepanelen van Ymere op Hoop Liefde en Fortuin?

Deze zomer kwam Ymere in het nieuws met het plan om zonnepanelen te gaan plaatsen op 8.500 huurwoningen binnen het bezit. Daarna werd het weer redelijk stil rondom dit onderwerp. De bewonerscommissie heeft Ymere gevraagd of dit plan ook op ons complex gerealiseerd kan worden. Onze contactpersoon heeft gemeld dat zij het complex hiervoor heeft voorgedragen, maar dat betekent nog niet dat het doorgaat.

Volgens de online Zonatlas is ons dak prima geschikt voor zonnepanelen. Zie het plaatje bij dit bericht. Het plaatsen en gebruiken van zonnepanelen op een huurcomplex is echter best ingewikkeld. Het plan van Ymere is één van de manieren om hier wat mee te doen. U gaat dan één of meer zonnepanelen huren en krijgt daarvoor een garandeerde hoeveelheid stroom per jaar terug. Wilt u dat Ymere hiermee ook op ons complex aan de slag gaat? Dan kunt u meer informatie vinden op  de website Y-store, onderdeel zonnepanelen gestapelde bouw  en daar aangeven dat u belangstelling heeft. Ymere meldt op de website dat het positief is als meerdere huurders in een complex belangstelling hebben.

Een ander model om als huurder te profiteren van zonnepanelen in onze buurt is meedoen bij de bewonerscoöperatie Zon op Zeeburg. Bij Zon op Zeeburg investeert u vooraf een vast bedrag in één of meer zonnepanelen. Per paneel krijgt u per jaar een bedrag terug.  De eerste 250 zonnepanelen van Zon op Zeeburg, op het complex van de Key  aan de Borneolaan, zijn inmiddels verkocht. De coöperatie zoekt weer deelnemers voor de volgende 250. Het voordeel van deelnemen in een coöperatie is dat je weet dat deze door vrijwilligers wordt gerund en de leden daarin de baas zijn. Het nadeel is dat je wel een bedrag vooraf moet kunnen investeren.

De bewonerscommissie houdt alle ontwikkelingen rond ons complex in de gaten en we zullen u via deze nieuwsberichten daarover blijven informeren.

 

Advertenties


Een reactie plaatsen

Zondag 29 oktober: geveltuinen snoeien en schoonmaken

Bij de start van de geveltuinen rond 2003/2004 hebben we bewust overal tuinen aan laten leggen op de Borneolaan en de Dirk Vreekenstraat. Sommige tuinen worden goed beheerd door de bewoners van aanliggende woningen. Maar niet allemaal, sommige mensen hebben er geen tijd of energie voor, andere mensen kunnen het niet (meer).

Daarom gaan we er een of twee keer per jaar met een ploegje bewoners langs om wat nodig is te snoeien en de tuintjes schoon te maken.

Wilt u ook mee helpen om het groen in ons buurtje mooi te houden?

We verzamelen zondag 29 oktober rond 13 uur bij het huismeesterskantoor, Borneolaan 309.


Een reactie plaatsen

Bewonerscommissie akkoord met servicekosten 2016

Eén dezer dagen rolt bij alle huurders van het complex Hoop Liefde en Fortuin de afrekening servicekosten in de bus.  De bewonerscommissie heeft deze vorige week akkoord bevonden. Afhankelijk van het voorschot dat u maandelijks bij de huur betaalt, krijgt u geld terug of moet u bij betalen. Ymere heeft uiteindelijk inzage gegeven in alle facturen die zij heeft betaald. Lees verder


Een reactie plaatsen

Overleg servicekosten 2016

Ymere heeft de voorlopige afrekening servicekosten 2016 aan de bewonerscommissie gepresenteerd. De bewonerscommissie heeft deze week met een medewerker Ymere alle facturen voor het complex doorgenomen. Daarbij hebben wij het volgende commentaar geleverd:

  • De elektrakosten voor de blokken A en B, zonder lift, zijn met ca. 20% gestegen. Wat is hiervoor een verklaring? Er is niets in het complex veranderd. Ymere gaat na wat de meterstanden zijn zodat wij zeker weten dat het gaat om het juiste verbruik.
  • De elektrakosten voor blok C (met liften) zijn voor het hele jaar maar ca. € 700. Dit kan niet kloppen in een complex met liften. Het is natuurlijk leuk om geld terug te krijgen, maar we willen voorkomen dat hier achteraf nog een hoge naheffing op komt. Ymere zoekt uit of de NUON facturen wel juist zijn geboekt.
  • De kosten voor de huismeester zijn in 2016 met ca. 20% gestegen. De bewonerscommissie constateert dat de huismeester meer tijd aan het complex kwijt is dan in het verleden is afgesproken. We hebben aangekaart dat dit mogelijk niet terecht is. UPDATE: dit was een vergissing van de bewonerscommissie. De bestede uren zijn binnen de afspraak gebleven.
  • De schoonmaakkosten zijn juist, en nauwelijks gestegen. Dat is heel mooi.

De bewonerscommissie heeft de komende tijd nog contact met Ymere over deze vragen. Heeft u vragen? Geef ze aan ons door via het contactformulier of de Facebookpagina. Algemene informatie over servicekosten vindt u op deze website van stichting !WOON.


Een reactie plaatsen

Over de stroomstoring, veiligheid en meer

De afgelopen weken waren er meerdere stroomstoringen in het Ymere-blok aan de Van Eesterenlaan. Hieronder een update over het onderzoek naar de oorzaken en het vervolg. Er staan ook een aantal andere punten in die aan de orde zijn geweest in het overleg tussen Ymere en de bewonerscommissie.

Stroomstoring: De oorzaak van de stroomstoring in het blok is eindelijk achterhaald. De storing wordt veroorzaakt Lees verder


Een reactie plaatsen

EesterFestival tijdens Burendag 24 september

Als bewonerscommissie zijn we heel blij dat er steeds meer bewoners actief zijn in de buurt. Zo is er nu een groep buurtbewoners actief met de organisatie van het EesterFestival op zaterdag 24 september (tijdens Burendag). We informeren u graag over dit buurtfestival in en rond buurtruimte De Eester waar buurtorganisaties zichzelf en hun buurtactiviteiten kunnen laten zien aan de buurt. Lees verder