Holifoon

nieuws voor & door huurders van Hoop Liefde Fortuin


Een reactie plaatsen

Overleg met Ymere 2 juli 2019

Op 2 juli jl. was het “voorjaarsoverleg” met Ymere. We maakten om te beginnen kennis met Annet Hoogewerf, onze nieuwe gebiedsregisseur. Wij delen graag met u de informatie over de voor alle bewoners belangrijke onderwerpen: Groot Onderhoud in 2020, Overlast, de zonnepanelen, servicekosten 2018 en het gebiedsplan 2020.

In 2020 is het Groot Onderhoud gepland. Niet alleen een schilderbeurt van het houtwerk, maar ook werk aan de galerijvloeren en -hekken, kitvoegen, gevelpanelen en mogelijk meer. Ymere is met de voorbereiding gestart. Lees verder


Een reactie plaatsen

Zonnepanelen Van Eesterenlaan geplaatst

Op 18 juni is de plaatsing van de zonnepanelen gestart. Met een telescoopkraan zijn de panelen en andere materialen op het dak van het blok aan de C. van Eesterenlaan gehesen. Bewoners van dit blok zijn hierover vooraf geïnformeerd met een brief. Daarin meldde Ymere ook dat in de weken erna nog werkzaamheden worden verricht om de panelen aan de te sluiten op de meterkast. In de brief staat dat de panelen nu alleen zijn voor de collectieve stroom van liften, verlichting en mechanische ventilatie. Er is nog geen sprake van een aanbod aan huurders. Het is de bewonerscommissie ook niet duidelijk hoeveel panelen er nu zijn geplaatst. Wel weten we dat er eerder voor plaatsing van totaal 186 panelen toestemming is gevraagd aan de hoofd-VvE van het complex: 104 voor het blok aan de Van Eesterenlaan, en 82 voor een blok aan de Borneolaan. Deze zouden bij elkaar per jaar ruim 27.000 kWh, en ruim 21.000 kWh kunnen opbrengen.

De bewonerscommissie gaat dit met Ymere bespreken. Want eerder zijn er andere verwachtingen gewekt, zie ook in het algemeen het aanbod op de website van Ymere. Ook ontvingen bewoners in de blokken aan de Borneolaan en Dirk Vreekenstraat nog helemaal geen informatie. We blijven het zeker volgen en u hier informeren.


Een reactie plaatsen

Zonnepanelen stapje dichterbij!

Op 24 april heeft de VvE ermee ingestemd dat Ymere zonnepanelen laat plaatsen op de huurblokken van ons complex Hoop Liefde en Fortuin. Ymere gaat dit project nu verder voorbereiden. Dat doet Ymere met Iederzon, een samenwerking tussen dakbedrijven en zonneleveranciers.

De stroom van de zonnepanelen is in eerste instantie bestemd voor het verbruik van de liften, complexverlichting en mechanische ventilatie. De panelen die niet nodig zijn voor deze stroom kunnen te huur worden aangeboden aan de huurders Lees verder


Een reactie plaatsen

Praat mee over de buurt op 13 april!

Buurtcoöperatie OHG organiseert op zaterdagmiddag 13 april de Buurttop Oostelijk Havengebied in Pakhuis de Zwijger. Wilt u uw mening kwijt over het leven in onze buurt? Hebt u zorgen of juist goede ideeën? Laat die horen tijdens deze bijeenkomst! Op basis van wat de buurt daar inbrengt, werkt de Buurcoöperatie (ook allemaal buurtbewoners) verder aan het Toekomstplan Oostelijk Havengebied 2025. Lees verder


Een reactie plaatsen

Plaatsing LED-lampen klaar (okee, bijna)

Inmiddels is vrijwel* alle verlichting in trappenhuizen, portieken, boxgangen en op galerijen vervangen door LED-verlichting. In enkele boxgangen gaat de verlichting zelfs op een lagere stand als er niemand in de gang aanwezig is. Hiermee zal het elektraverbruik in ons complex de komende jaren flink lager uitvallen. Goed voor onze portemonee, én goed voor het milieu en het klimaat. De bewonerscommissie is daar blij mee! We zullen het merken vanaf de afrekening van de servicekosten over 2019, die we in juli 2020 ontvangen.

*iedereen dacht dat het allemaal klaar was. Helaas blijkt één korte boxgang overgeslagen. Dit is intussen bekend bij Ymere, en we hopen dat ook daar de lampen snel vervangen zijn.


Een reactie plaatsen

Plaatsen LED-verlichting vordert, maar…

In twee van de drie huurblokken is de verlichting van boxgangen en trappenhuizen in december 2018 vervangen door LED-verlichting. Ymere kondigde dit al aan bij de Bewonerscommissie, maar een beloofde brief aan bewoners is voor zover wij weten nooit ontvangen.

Voor het laatste blok, aan de Van Eesterenlaan moest er extra materiaal bij besteld worden. Ymere heeft hierover pas deze week in de liften informatie opgehangen. De Bewonerscommissie is overigens blij met de LED-verlichting, daarmee gaan we zeker energie en daarmee kosten besparen.


Een reactie plaatsen

Bewonerscommissie controleert servicekosten 2017

Op 2 augustus jl. heeft een aantal leden van de bewonerscommissie de af te rekenen servicekosten over 2017 gecontroleerd. De bewonerscommissie kreeg inzage in de facturen, uitleg over de totaalbedragen en de manier waarop deze over de bewoners zijn verdeeld. Uw persoonlijke afrekening kunt u eind augustus/begin september thuis verwachten. Het terug te krijgen of bij te betalen bedrag kan verschillen, omdat niet iedere huurder per maand hetzelfde voorschot betaalt. Dat kan afhankelijk zijn van het moment dat u in het complex bent komen wonen.  Lees verder


Een reactie plaatsen

Vertraging en nog eens vertraging

De afgelopen weken heeft de bewonerscommissie bericht over de planning van een aantal werkzaamheden door Ymere. Dit gaat zowel over het vervangen van de (al drie maanden) vernielde brievenbussen als de aanleg van LED-verlichting in de hallen en op de galerijen. Helaas maakt Ymere haar toezeggingen niet waar. Ymere verwijst voor de vertraging (ook) naar de betrokken aannemer. De bewonerscommissie is hierover flink teleurgesteld en heeft dat Ymere ook laten weten. Het is vooral zo jammer dat Lees verder


Een reactie plaatsen

Energiezuinige LED-verlichting galerij, boxgang en trappenhuis

Ymere gaat alle collectieve verlichting op de galerij, in de boxgang, trappenhuis en portieken vervangen door LED-verlichting. Dit heeft Ymere vandaag aan de bewonerscommissie laten weten. Dit is heel goed nieuws voor onze portemonnee want het elektraverbruik zal hierdoor zeker lager worden en daarmee de jaarlijkse afrekening van de servicekosten. Ook voor het milieu en de noodzakelijke CO2-reductie vindt de bewonerscommissie dit heel positief.

Volgens de huidige, nog grove planning start het werk rond eind maart 2018. De bewonerscommissie ontvangt nog een duidelijker planning en informatie over hoe het werk wordt uitgevoerd. Wij houden jullie via de website en Facebookberichten op de hoogte.